Älykäs sairaala ilman miljoonainvestointeja

Toimiva ja tehokas sairaala ei vaadi totaaliremonttia – me päivitämme nykyiset prosessinne älykkäiksi. Tekoälyratkaisujen avulla tehostamme lääkelogistiikkaa, potilastiedon käsittelyä, ennakoivan hoidon hallintaa sekä potilasturvallisuutta.

Health

Teollisuuden luottotoimija on myös sairaanhoitopiirien kumppani

Me kehitämme tekoälyratkaisuja teollisuusjäteille kuten Carunalle, Kemiralle ja Stora Ensolle sekä Suomen sairaanhoitopiireille. Ydinosaamisemme on tekoälyn soveltamisessa – sillä tänä päivänä voittavat ne toimijat, jotka osaavat ennakkoluulottomasti ja nopeasti viedä jo tutkittua tietoa käytäntöön.

Tekoälyratkaisut
sairaaloille:

Ennakoiva hoidon hallinta, jotta hoitoketju pysyy optimoituna ja vaikuttavana

Suunnittele potilassiirrot, pura hoitojonoja, sekä ennakoi resurssitarpeet tehokkaammin

Ennakoi vapaiden potilaspaikkojen määrää
Ennusta potilaan hoitopolku ja vaadittavat asiantuntijat
Vältä päivystyksen ruuhkautumista ohjaamalla potilaat ennakoivasti lyhimmän jonotusajan pisteeseen

Ennakoiva lääkelogistiikka, jolla minimoit ruuhkat

Varmista lääkkeiden saatavuus ja ehkäise lääke-erien vanheneminen ennakoivalla logistiikkaratkaisulla

Lääkkeiden kulutuksen ennustaminen
Muun materiaalin logistiikan optimointi
Laitteiden ennakoiva huolto

Älykäs ja turvallinen sairaala, jossa potilaat ja henkilöstö viihtyvät

Vähennä vaaratilanteita ja tehosta kulunvalvontaa tietoturvallisesti

Tunnista kameravalvonnasta poikkeustilanteet, kuten kaatuneet potilaat
Tunnista kameravalvonnasta henkilökunta vaatteiden perusteella, ja hälytä jos henkilökunnan alueilla on asiaankuulumattomia henkilöitä

Automaattinen tiedonkäsittely, jolla henkilöstö keskittyy tuottavimpaan

Tehosta hallinnollista työtä ja vapauta aikaa potilastyölle

Tehosta hoidontarpeen arviointia poimimalla tekstistä tärkeät oireet ja asiat
Luo automaattisia konsultaatioehdotuksia oikeille asiantuntijoille potilastietojen perusteella

YDINOSAAMISEMME:

1. ENNAKOIVAT SOVELLUKSET

joilla parannetaan potilasturvallisuutta ja tehostetaan hoitohenkilökunnan työtä.

Ennakoiva teknologia:

 • Auttaa hoitopolun suunnittelua
 • Lyhentää jonotusaikoja
 • Parantaa potilaskokemusta
 • Tehostaa logistiikkaa

2. LUONNOLLISEN KIELEN KÄSITTELY (NLP)

jolla vapautetaan asiantuntijoiden aikaa potilastyöhön.

Luonnollisen kielen käsittely:

 • Tehostaa oirearviointia
 • Vähentää hallinnollista työtä
 • Parantaa henkilökunnan tyytyväisyyttä
 • Auttaa tekstin- ja sanelunpurussa

3. KONENÄKÖ

jolla turvataan potilaiden sekä sairaalan toimivuus.

Konenäön hyödyntäminen:

 • Lisää potilaan turvallisuutta
 • Nopeuttaa hoidon saantia
 • Vähentää inhimillisiä virheitä
 • Tehostaa kulunvalvontaa

Terveydenhuollon asiantuntija, voisiko ongelmasi ratkaista tekoälyllä?

Mika Koivula

Mika Koivula

CEO

mika@smartbi.fi

+358 50 388 8700